top of page
AdobeStock_345667156.jpeg

Mrówczan Sodu

Mrówczan sodu to organiczny związek chemiczny dobrze rozpuszczalny w wodzie. Jest stosowany w przemyśle paszowym, włókienniczym, papierniczym, skórzanym oraz spożywczym.

W przemyśle włókienniczym używany jest jako składnik kompozycji stabilizacyjnych, a także czynnik redukcyjny podczas procesu farbowania i drukowania tkanin. Mrówczan sodu również dodawany jest podczas procesu chromowego 

garbowania skór. Jest stosowany dodatkowo podczas impregnacji drewna. 

W przemyśle spożywczym występuje jako środek konserwujący żywność pod oznaczeniem E237.

bottom of page